title: " 30 pupiks "

size: 120 x 140 cm. H x W
materials: plaster-tiles / wooden frame
location: Schrattenberg Scheifling, Austria
Het karacter van een mens wordt gevormd door zijn littekens; de overblijfselen van slechte en goede ervaringen. De navel is het eerste litteken wat de mens krijgt als hij/zij geboren wordt, en markeert daarmee ook het einde van de onschuld. The caracter of a person gets shaped by his scars; the remains of bad and good experiences. the navel is the first scar one gets at birth, and thus marks the end of innocence.
NEXT  >